Thi công hệ thống xử lý nước nhà máy Đạm Phú Mỹ mở rộng - NH3

 

Project Description

Tên dự án: Thi công hệ thống xử lý nước nhà máy Đạm Phú Mỹ mở rộng – NH3

Công việc: Chế tạo, lắp đặt hệ thống ống nhà máy Đạm Phú Mỹ mở rộng NH3

Khách hàng: GRI/PTSC

Thời gian: Từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2017


Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

Tin liên quan