Cung cấp nhân lực cho nhà máy thép ATAD Đồng Nai-Long An

 

Project Description

Tên dự án: Cung cấp nhân lực cho nhà máy thép ATAD Đồng Nai-Long An

Công việc: Cung cấp nhân lực cho nhà máy ATAD Đồng Nai và Long An (Thợ lắp, thợ hàn, thợ sơn)

Khách hàng: SMV

Thời gian: ATAD


Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

Tin liên quan