Thi công đóng mới kết cấu giàn khoan DK P10

 

Project Description

Tên dự án: Thi công đóng mới kết cấu giàn khoan DK P10

Công việc: Chế tạo và lắp đặt ống kết cấu Cập tàu, Cập xuồng cho dự án giàn khoan DK P10

Khách hàng: Z756

Thời gian: Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2016


Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

Tin liên quan