Công việc: Gia công chế tạo kết cấu thép dự án Liftboats H1029, H1030

Khách hàng: SMV 

Thời gian: Aug 2015 to Feb 2016

Ngọc Dũng - Coppywriting


Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!