Thi công kết cấu thép nhà chờ tàu điện ngầm Metro tuyến Bến Thành-Suối Tiên

 

Project Description

Tên dự án: Thi công kết cấu thép nhà chờ tàu điện ngầm Metro tuyến Bến Thành-Suối Tiên

Công việc: Chế tạo ống kết cấu 11 trạm nhà chờ tàu điện ngầm Metro tuyến Bến Thành-Suối Tiên

Khách hàng: ATAD

Thời gian: Từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018


Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

Tin liên quan