Thi công đóng mới tàu nhôm 2 thân DOCKSEN H387/H388

 

Project Description

Tên dự án: Thi công đóng mới tàu nhôm 2 thân DOCKSEN H387/H388

Công việc: Thi công đóng mới

Khách hàng: Nhà máy đóng tàu Strategic Marine (V)

Thời gian: Từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019


Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

Tin liên quan