HP Manpower tự hào là nhà cung cấp nhân lực uy tín cho các đối tác, luôn cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao từ các vị trí có yêu cầu đòi hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật cao cho đến thợ cơ khí lành nghề.

Những dịch vụ cụ thể mà chúng tôi có thể cung cấp:

  • Kỹ thuật viên, Quản đốc, Kỹ sư, Thanh tra viên, Chuyên gia, chuyên gia tư vấn

  • Thợ cơ khí lành nghề: Thợ hàn, thợ lắp, thợ nội thất, thợ điện, thợ giàn giáo, thợ chống ăn mòn……

  • Thợ cơ khí bán lành nghề

  • Thợ điện lạnh