Thi công đóng mới tàu H1068

Thi công đóng mới tàu H1068

[module name=gallery id=161] Project Description Tên dự án: Thi công đóng mới tàu H1068 Công việc: Thi công đóng mới Khách hàng: Nhà máy đóng tàu Strategic Marine (V) Thời gian: Từ tháng 5 đến thàng 10 năm 2019

Xem chi tiết
Thi công đóng mới tàu nhôm hai thân PENTLAND H765

Thi công đóng mới tàu nhôm hai thân PENTLAND H765

[module name=gallery id=157]   Project Description Tên dự án: Thi công đóng mới tàu nhôm hai thân PENTLAND H765 Công việc: Thi công đóng mới Khách hàng: Nhà máy đóng tàu Strategic Marine (V) Thời gian: From Aug 2018 to Present

Xem chi tiết
Thi công đóng mới tàu dịch vụ H1067 - PTSC

Thi công đóng mới tàu dịch vụ H1067 - PTSC

[module name=gallery id=156]   Project Description Tên dự án: Thi công đóng mới tàu dịch vụ H1067 – PTSC Công việc: Thi công đóng mới Khách hàng: Nhà máy đóng tàu Strategic Marine (V) Thời gian: Từ tháng 6 đến thàng 9 năm 2018

Xem chi tiết
Thi công đóng mới  tàu nhôm 2 thân DOCKSEN H387.H388

Thi công đóng mới tàu nhôm 2 thân DOCKSEN H387.H388

[module name=gallery id=155]   Project Description Tên dự án: Thi công đóng mới tàu nhôm 2 thân DOCKSEN H387/H388 Công việc: Thi công đóng mới Khách hàng: Nhà máy đóng tàu Strategic Marine (V) Thời gian: Từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019

Xem chi tiết
Thi công đóng mới 2 tàu Cá Hồi NOVA 07,09

Thi công đóng mới 2 tàu Cá Hồi NOVA 07,09

[module name=gallery id=154]   Project Description Tên dự án: Thi công đóng mới 2 tàu Cá Hồi NOVA 07,09 Công việc: Gia công chế tạo block tàu Cá Hồi NOVA 07,09 Khách hàng: PVMS-Steiviks Thời gian: From Mar to Oct 2018

Xem chi tiết
Cung cấp nhân lực cho nhà máy thép ATAD Đồng Nai-Long An

Cung cấp nhân lực cho nhà máy thép ATAD Đồng Nai-Long An

[module name=gallery id=153]   Project Description Tên dự án: Cung cấp nhân lực cho nhà máy thép ATAD Đồng Nai-Long An Công việc: Cung cấp nhân lực cho nhà máy ATAD Đồng Nai và Long An (Thợ lắp, thợ hàn, thợ sơn) Khách hàng: SMV Thời gian: ATAD

Xem chi tiết
Thi công kết cấu thép Sân bay Cam Ranh mở rộng

Thi công kết cấu thép Sân bay Cam Ranh mở rộng

[module name=gallery id=152]   Project Description Tên dự án: Thi công kết cấu thép Sân bay Cam Ranh mở rộng Công việc: Chế tạo và lắp dựng hệ thống kết cấu thép Sân bay Cam Ranh mở rộng Khách hàng: ATAD Thời gian: Từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018

Xem chi tiết
Thi công kết cấu thép nhà chờ tàu điện ngầm Metro tuyến Bến Thành-Suối Tiên

Thi công kết cấu thép nhà chờ tàu điện ngầm Metro tuyến Bến Thành-Suối Tiên

[module name=gallery id=151]   Project Description Tên dự án: Thi công kết cấu thép nhà chờ tàu điện ngầm Metro tuyến Bến Thành-Suối Tiên Công việc: Chế tạo ống kết cấu 11 trạm nhà chờ tàu điện ngầm Metro tuyến Bến Thành-Suối Tiên Khách hàng: ATAD Thời gian: Từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018

Xem chi tiết
Thi công hệ thống xử lý nước nhà máy Đạm Phú Mỹ mở rộng - NH3

Thi công hệ thống xử lý nước nhà máy Đạm Phú Mỹ mở rộng - NH3

[module name=gallery id=150]   Project Description Tên dự án: Thi công hệ thống xử lý nước nhà máy Đạm Phú Mỹ mở rộng – NH3 Công việc: Chế tạo, lắp đặt hệ thống ống nhà máy Đạm Phú Mỹ mở rộng NH3 Khách hàng: GRI/PTSC Thời gian: Từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2017

Xem chi tiết
 Cung cấp nhân lực cho nhà máy đóng tàu VARD Vũng Tàu

Cung cấp nhân lực cho nhà máy đóng tàu VARD Vũng Tàu

[module name=gallery id=149]   Project Description Tên dự án: Cung cấp nhân lực cho nhà máy đóng tàu VARD Vũng Tàu Công việc: Cung cấp nhân lực cho nhà máy đóng tàu VARD (Thợ lắp, thợ hàn) Khách hàng: VARD Thời gian: Từ tháng 9 năm 2016 đến hiện tại

Xem chi tiết
Thi công kết cấu thép nhà máy nhiệt điện Australia - Baltec

Thi công kết cấu thép nhà máy nhiệt điện Australia - Baltec

  [module name=gallery id=148]   Project Description Tên dự án: Thi công kết cấu thép nhà máy nhiệt điện Australia – Baltec Công việc: Gia công chế tạo ống khói nhà máy nhiệt điện Australia 80060,80061,80063- Baltec Khách hàng: Strategic Marine (V) – Baltec Thời gian: Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2016…

Xem chi tiết
Thi công đóng mới kết cấu giàn khoan DK P10

Thi công đóng mới kết cấu giàn khoan DK P10

[module name=gallery id=147]   Project Description Tên dự án: Thi công đóng mới kết cấu giàn khoan DK P10 Công việc: Chế tạo và lắp đặt ống kết cấu Cập tàu, Cập xuồng cho dự án giàn khoan DK P10 Khách hàng: Z756 Thời gian: Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2016

Xem chi tiết
Thi công đóng mới tàu Chemical Tanker H1031, H1032, H1033

Thi công đóng mới tàu Chemical Tanker H1031, H1032, H1033

   [module name=gallery id=146]   Project Description Tên dự án: Thi công đóng mới tàu Chemical Tanker H103110321033 Blocks fabrication Công việc: Gia công chế tạo block tàu Chemical Tanker H1031/1032/1033        Khách hàng: AECC-Triyard Thời gian: From Jan to Dec 2016

Xem chi tiết
Cung cấp nhân lực thi công đóng mới tàu nhôm - Aluminum boats

Cung cấp nhân lực thi công đóng mới tàu nhôm - Aluminum boats

  [module name=gallery id=145]   Project Description Tên dự án: Aluminum boat Công việc: Cung cấp nhân lực thi công hệ thống điện tàu nhôm  Khách hàng: System Electric (Viet nam)                     Thời gian: From  Oct, 2015 to Jan, 2017

Xem chi tiết
Thi công đóng mới tàu Liftboats H1029, H1030

Thi công đóng mới tàu Liftboats H1029, H1030

          [module name=gallery id=144]   Project Description Tên dự án: Thi công đóng mới tàu Liftboats H1029, H1030 Công việc: Gia công chế tạo kết cấu thép dự án Liftboats H1029, H1030 Khách hàng: SMV  Thời gian: Aug 2015 to Feb 2016

Xem chi tiết