Thi công kết cấu thép nhà máy nhiệt điện Australia - Baltec

Thi công kết cấu thép nhà máy nhiệt điện Australia - Baltec

  [module name=gallery id=148]   Project Description Tên dự án: Thi công kết cấu thép nhà máy nhiệt điện Australia – Baltec Công việc: Gia công chế tạo ống khói nhà máy nhiệt điện Australia 80060,80061,80063- Baltec Khách hàng: Strategic Marine (V) – Baltec Thời gian: Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2016…

Xem chi tiết
Thi công đóng mới kết cấu giàn khoan DK P10

Thi công đóng mới kết cấu giàn khoan DK P10

[module name=gallery id=147]   Project Description Tên dự án: Thi công đóng mới kết cấu giàn khoan DK P10 Công việc: Chế tạo và lắp đặt ống kết cấu Cập tàu, Cập xuồng cho dự án giàn khoan DK P10 Khách hàng: Z756 Thời gian: Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2016

Xem chi tiết
Thi công đóng mới tàu Chemical Tanker H1031, H1032, H1033

Thi công đóng mới tàu Chemical Tanker H1031, H1032, H1033

   [module name=gallery id=146]   Project Description Tên dự án: Thi công đóng mới tàu Chemical Tanker H103110321033 Blocks fabrication Công việc: Gia công chế tạo block tàu Chemical Tanker H1031/1032/1033        Khách hàng: AECC-Triyard Thời gian: From Jan to Dec 2016

Xem chi tiết
Cung cấp nhân lực thi công đóng mới tàu nhôm - Aluminum boats

Cung cấp nhân lực thi công đóng mới tàu nhôm - Aluminum boats

  [module name=gallery id=145]   Project Description Tên dự án: Aluminum boat Công việc: Cung cấp nhân lực thi công hệ thống điện tàu nhôm  Khách hàng: System Electric (Viet nam)                     Thời gian: From  Oct, 2015 to Jan, 2017

Xem chi tiết
Thi công đóng mới tàu Liftboats H1029, H1030

Thi công đóng mới tàu Liftboats H1029, H1030

Công việc: Gia công chế tạo kết cấu thép dự án Liftboats H1029, H1030 Khách hàng: SMV  Thời gian: Aug 2015 to Feb 2016 Ngọc Dũng - Coppywriting

Xem chi tiết