Cung cấp nhân lực cho dự án làm việc tại bờ và biển Việt Nam

Cung cấp nhân lực cho dự án làm việc tại bờ và biển Việt Nam

Cung cấp hơn 50 nhân lực (Thợ lắp, thợ hàn, thợ sơn, thợ phụ,...) cho dự án làm việc trên bờ tại Việt Nam và trên biển Việt Nam

Xem chi tiết
Thi công đóng mới tàu H1068

Thi công đóng mới tàu H1068

[module name=gallery id=161] Project Description Tên dự án: Thi công đóng mới tàu H1068 Công việc: Thi công đóng mới Khách hàng: Nhà máy đóng tàu Strategic Marine (V) Thời gian: Từ tháng 5 đến thàng 10 năm 2019

Xem chi tiết
Thi công đóng mới tàu nhôm hai thân PENTLAND H765

Thi công đóng mới tàu nhôm hai thân PENTLAND H765

[module name=gallery id=157] Project Description Tên dự án: Thi công đóng mới tàu nhôm hai thân PENTLAND H765 Công việc: Thi công đóng mới Khách hàng: Nhà máy đóng tàu Strategic Marine (V) Thời gian: From Aug 2018 to Present

Xem chi tiết
Thi công đóng mới tàu dịch vụ H1067 - PTSC

Thi công đóng mới tàu dịch vụ H1067 - PTSC

[module name=gallery id=156]   Project Description Tên dự án: Thi công đóng mới tàu dịch vụ H1067 – PTSC Công việc: Thi công đóng mới Khách hàng: Nhà máy đóng tàu Strategic Marine (V) Thời gian: Từ tháng 6 đến thàng 9 năm 2018

Xem chi tiết
Thi công đóng mới  tàu nhôm 2 thân DOCKSEN H387.H388

Thi công đóng mới tàu nhôm 2 thân DOCKSEN H387.H388

[module name=gallery id=155]   Project Description Tên dự án: Thi công đóng mới tàu nhôm 2 thân DOCKSEN H387/H388 Công việc: Thi công đóng mới Khách hàng: Nhà máy đóng tàu Strategic Marine (V) Thời gian: Từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019

Xem chi tiết
Thi công đóng mới 2 tàu Cá Hồi NOVA 07,09

Thi công đóng mới 2 tàu Cá Hồi NOVA 07,09

[module name=gallery id=154]   Project Description Tên dự án: Thi công đóng mới 2 tàu Cá Hồi NOVA 07,09 Công việc: Gia công chế tạo block tàu Cá Hồi NOVA 07,09 Khách hàng: PVMS-Steiviks Thời gian: From Mar to Oct 2018

Xem chi tiết
Cung cấp nhân lực cho nhà máy thép ATAD Đồng Nai-Long An

Cung cấp nhân lực cho nhà máy thép ATAD Đồng Nai-Long An

[module name=gallery id=153]   Project Description Tên dự án: Cung cấp nhân lực cho nhà máy thép ATAD Đồng Nai-Long An Công việc: Cung cấp nhân lực cho nhà máy ATAD Đồng Nai và Long An (Thợ lắp, thợ hàn, thợ sơn) Khách hàng: SMV Thời gian: ATAD

Xem chi tiết
Thi công kết cấu thép Sân bay Cam Ranh mở rộng

Thi công kết cấu thép Sân bay Cam Ranh mở rộng

[module name=gallery id=152]   Project Description Tên dự án: Thi công kết cấu thép Sân bay Cam Ranh mở rộng Công việc: Chế tạo và lắp dựng hệ thống kết cấu thép Sân bay Cam Ranh mở rộng Khách hàng: ATAD Thời gian: Từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018

Xem chi tiết
Thi công kết cấu thép nhà chờ tàu điện ngầm Metro tuyến Bến Thành-Suối Tiên

Thi công kết cấu thép nhà chờ tàu điện ngầm Metro tuyến Bến Thành-Suối Tiên

[module name=gallery id=151]   Project Description Tên dự án: Thi công kết cấu thép nhà chờ tàu điện ngầm Metro tuyến Bến Thành-Suối Tiên Công việc: Chế tạo ống kết cấu 11 trạm nhà chờ tàu điện ngầm Metro tuyến Bến Thành-Suối Tiên Khách hàng: ATAD Thời gian: Từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018

Xem chi tiết
Thi công hệ thống xử lý nước nhà máy Đạm Phú Mỹ mở rộng - NH3

Thi công hệ thống xử lý nước nhà máy Đạm Phú Mỹ mở rộng - NH3

[module name=gallery id=150]   Project Description Tên dự án: Thi công hệ thống xử lý nước nhà máy Đạm Phú Mỹ mở rộng – NH3 Công việc: Chế tạo, lắp đặt hệ thống ống nhà máy Đạm Phú Mỹ mở rộng NH3 Khách hàng: GRI/PTSC Thời gian: Từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2017

Xem chi tiết
 Cung cấp nhân lực cho nhà máy đóng tàu VARD Vũng Tàu

Cung cấp nhân lực cho nhà máy đóng tàu VARD Vũng Tàu

[module name=gallery id=149]   Project Description Tên dự án: Cung cấp nhân lực cho nhà máy đóng tàu VARD Vũng Tàu Công việc: Cung cấp nhân lực cho nhà máy đóng tàu VARD (Thợ lắp, thợ hàn) Khách hàng: VARD Thời gian: Từ tháng 9 năm 2016 đến hiện tại

Xem chi tiết
Thi công kết cấu thép nhà máy nhiệt điện Australia - Baltec

Thi công kết cấu thép nhà máy nhiệt điện Australia - Baltec

  [module name=gallery id=148]   Project Description Tên dự án: Thi công kết cấu thép nhà máy nhiệt điện Australia – Baltec Công việc: Gia công chế tạo ống khói nhà máy nhiệt điện Australia 80060,80061,80063- Baltec Khách hàng: Strategic Marine (V) – Baltec Thời gian: Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2016…

Xem chi tiết
Thi công đóng mới kết cấu giàn khoan DK P10

Thi công đóng mới kết cấu giàn khoan DK P10

[module name=gallery id=147]   Project Description Tên dự án: Thi công đóng mới kết cấu giàn khoan DK P10 Công việc: Chế tạo và lắp đặt ống kết cấu Cập tàu, Cập xuồng cho dự án giàn khoan DK P10 Khách hàng: Z756 Thời gian: Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2016

Xem chi tiết
Thi công đóng mới tàu Chemical Tanker H1031, H1032, H1033

Thi công đóng mới tàu Chemical Tanker H1031, H1032, H1033

   [module name=gallery id=146]   Project Description Tên dự án: Thi công đóng mới tàu Chemical Tanker H103110321033 Blocks fabrication Công việc: Gia công chế tạo block tàu Chemical Tanker H1031/1032/1033        Khách hàng: AECC-Triyard Thời gian: From Jan to Dec 2016

Xem chi tiết
Cung cấp nhân lực thi công đóng mới tàu nhôm - Aluminum boats

Cung cấp nhân lực thi công đóng mới tàu nhôm - Aluminum boats

  [module name=gallery id=145]   Project Description Tên dự án: Aluminum boat Công việc: Cung cấp nhân lực thi công hệ thống điện tàu nhôm  Khách hàng: System Electric (Viet nam)                     Thời gian: From  Oct, 2015 to Jan, 2017

Xem chi tiết
Thi công đóng mới tàu Liftboats H1029, H1030

Thi công đóng mới tàu Liftboats H1029, H1030

          [module name=gallery id=144]   Project Description Tên dự án: Thi công đóng mới tàu Liftboats H1029, H1030 Công việc: Gia công chế tạo kết cấu thép dự án Liftboats H1029, H1030 Khách hàng: SMV  Thời gian: Aug 2015 to Feb 2016

Xem chi tiết