Cung cấp hơn 50 nhân lực (Thợ lắp, thợ hàn, thợ sơn, thợ phụ,...) cho dự án làm việc trên bờ tại Việt Nam và trên biển Việt Nam

Project Description

Tên dự án: Cung cấp nhân lực cho dự án làm việc tại bờ và biển Việt Nam

Công việc: Cung cấp nhân lực cho dự án làm việc tại bờ và biển Việt Nam

Khách hàng: Thien Nam Offshore JSC

Thời gian: Tháng 04/2020 đến hiện tại


Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!