Với một trung tâm đào tạo nghề riêng biệt, hoạt động lâu năm trong lĩnh vực đào tạo nghề và cung cấp nhân lực, HP Manpower tự hào là địa điểm đào tạo nghề cơ khí hàng hải chất lượng và tin cậy.

Các ngành nghề đào tạo:

  • Hàn công nghệ cao:  3G - 6G Tig, Mig, Smaw
  • Kỹ thuật điện lạnh và điện công nghiệp
  • Lắp ráp kết cấu thép và ống công nghệ