Lĩnh vực kinh doanh


Cung ứng nhân lực và đào tạo nghề

Cung ứng nhân lực và đào tạo nghề

Xem thêm
Gia công cơ khí

Gia công cơ khí

Xem thêm

Quy trình xử lý thông tin của HP Manpower

1
1

Tư vấn viên của Hiệp Phát sẽ liên lạc với quý vị trong vòng 1 ngày làm việc để thảo luận về các yêu cầu.

2
2

Nếu chúng tôi có thể đáp ứng, các tư vấn viên sẽ làm việc với Quý vị về việc đưa ra một bảng báo giá và ký kết các điều khoản và điều kiện.

3
3

Một khi các điều khoản và điều kiện được ký kết, chúng tôi có thể bắt đầu dịch vụ.

4
4

Thời gian thực hiện từng loại dịch vụ sẽ khác nhau tùy thuộc vào các yêu cầu của công việc, thỏa thuận với khách hàng.