Kỹ năng mềm quyết định tương lai

Các khóa học online và tài liệu miễn phí

TỰ HỌC NÂNG CẤP BẢN THÂN ĐI NÀO, TÀI LIỆU NÀY KHÔNG MẤT TIỀN ĐÂU!

(01) Khóa học Office chuyên nghiệp, miễn phí

1. Excel: https://bom.to/Tv4zYEz
2. Powerpoint: https://bom.to/Bqwydu4
3. Word: https://bom.to/q9kNAUZ

(02) Khóa học thiết kế

1. ColorME5: https://bom.to/j6hjQmE
2. Lightroom: https://bom.to/K7R62TP
3. Photoshop cơ bản: https://bom.to/v4RGWrN

(03) Khóa học Tiếng Anh

1. Ebook Writing + Speaking: https://bom.to/zsZbGEz
2. Tài liệu Tiếng Anh 4 kỹ năng: https://bom.to/RXMuqZU
3. Listening Vocab: https://bom.to/EsRXLBE
4. Nghe chép chính tả Cam 8-14: https://bom.to/FHAkZq9
5. Boost your vocabulary Cam 8-14: https://bom.to/ZeCtzWx

(04) 15 khóa học Online từ các trường đại học danh tiếng nhất: https://bom.to/5bZr0jX

(05) Cẩm nang chinh phục Big4: https://bom.to/CWkBtox


Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

Tin liên quan