Dầu khí, giáo dục và ngân hàng có mức lương tăng thấp

Dầu khí, giáo dục và ngân hàng có mức lương tăng thấp

Mercer - Talentnet vừa công bố kết quả khảo sát lương năm 2019. Đây là khảo sát thường niên do công ty tư vấn nhân sự hàng đầu thế giới là Mercer và công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam Talentnet phối hợp thực hiện.

 
Một ngày trong cuộc sống

Một ngày trong cuộc sống

Tương lai của bạn đang rộng mở và có nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác nhau mà bạn có thể theo đuổi khi có bằng tốt nghiệp trung học

 
Tài liệu tự học từ A-Z để nâng cấp bản thân

Tài liệu tự học từ A-Z để nâng cấp bản thân

Các khóa học online và tài liệu miễn phí

 
Xóa bỏ rào cản để minh bạch giá năng lượng

Xóa bỏ rào cản để minh bạch giá năng lượng

Thực hiện mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng cần xóa bỏ các rào cản để thu hút đầu tư